תנאי קבלה ללימודים (פסיכומטרי, בגרות, חתכי קבלה, רמת אנגלית...)

באתר זה יובאו תנאי הקבלה הכלליים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה. פירוט מלא של תנאי קבלה חוגיים יופיע באתרי החוגים.

תנאי הקבלה מעודכנים לשנת הלימודים תשפ"א.

 

לאור המצב, ומתוך רצון לסייע , אוניברסיטת חיפה מעמידה לרשות המועמדים לשנת הלימודים תשפ"א תנאי קבלה אלטרנטיביים (מידע נוסף כאן)

תנאי קבלה כלליים

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:

1. תעודת בגרות ( או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).

2. ציון בבחינה הפסיכומטרית

3. ציון בשפה האנגלית

4. ציון בבחינת ידע בעברית המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

בחוגים מסוימים קיימות דרישות קבלה נוספות כגון: בחינת כניסה חוגית, ראיונות, רמה מסוימת באנגלית כשפה זרה (ראה אתרי החוגים)

חתכי קבלה לשנת הלימודים תשפ"א*

שם החוגשקלול/סכםהערותאופן שקלול הציונים
אומנות - יצירה520ראיון אישי1:2
אומנות - תולדות5001:2
''פסיכודאלי''500מסלול המשלב לימודים רב תחומיים ותולדות האומנות: רמת אנגלית - מתקדמים א'1:2
ארכיאולוגיה500מורי דרך- כפי שמפורט באתר1:2
''אופקים'' - ב''א מצטיינים720רמת אנגלית פטור, ראיון אישי, ציון יע''ל 1201:3
ביולוגיה- אורניםפסיכומטרי 580יע"ל 120 (יע"ל 110-119 קבלה על תנאי) ראיון אישי8 יחידות ריאליות בבגרות "1:3 מ
ביולוגיה דו-חוגי640מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל או ציון 90 ב- 3 יח"ל"1:3 מ
ביולוגיה משולב עם מדעי המחשב640ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל או ציון 90 ב- 3 יח"ל"1:3 מ
גיאוגרפיה ולימודי סביבה540גיל 30 ומעלה:ממוצע בגרות 75 + ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3
גיאוגרפיה ולימודי סביבה - לימודי ערב500גיל 30 ומעלה:ממוצע בגרות 75 + ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3
הוראת מתמטיקה - מדעי הרוח דו חוגי אורניםפסיכומטרי 500ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 70 ב-4 יח''ל1:3 מ
הוראת מתמטיקה - מדעי מחשב חד חוגי אורניםפסיכומטרי 550ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
הוראת מתמטיקה - פיזיקה חד חוגי אורניםפסיכומטרי 500ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 70 ב-4 יח''ל1:3 מ
הוראת פיזיקה - מדעי מחשב חד חוגי אורניםפסיכומטרי 550ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל. ציון עובר בפיזיקה או חשמל אלקטרוניקה1:3 מ
היסטוריה כללית דו חוגי540רמת אנגלית מתקדמים א'1:2
היסטוריה כללית חד חוגי560רמת אנגלית מתקדמים א'1:2
היסטוריה של עם ישראל5001:2
הפרעות בתקשורת715רמת מתקדמים א' באנגלית + ראיון חוגי+ ציון יע''ל 1201:3
חינוך מיוחד6201:3
יעוץ והתפתחות האדם620ראיון חוגי/קורות חיים1:3
כלכלה דו חוגי660מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
כלכלה ומנהל עסקים660מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
כלכלה חשבונאות680מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
כלכלה חד חוגי660יע''ל 120, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
כלכלה - מדעי הנתונים660יע''ל 120, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
לימודי אסיה530ראיון לתכנית עסקים באסיה1:2
לימודי המזרח התיכון והאיסלם560 יע''ל 120(100-119 קבלה על תנאי)1:2
לימודי ישראל דו חוגי500תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:2
לימודי ישראל חד חוגי565תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:2
לימודים רב תחומיים (כולל לימודי ערב)500עבור התכניות פסיכודאלי ופסיכותיאטרלי רמת האנגלית הנדרשת היא מתקדמים א'1:2
למידה הוראה והדרכה580ראיון חוגי לפי הצורך1:3
לשון עברית530ציון יע''ל 125(101- פתוח, 110- סגור. משוקלל 125)1:2
מדעי המדינה580גיל 30 ומעלה: בגרות בממוצע 75 + ראיון/בחינת כניסה. אפשרות להתקבל על סמך בחינת כניסה עבור מועמדים בטווח המתנה1:3
מדעי המדינה - לימודי ערב530גיל 30 ומעלה: בגרות בממוצע 75 + ראיון/בחינת כניסה. אפשרות להתקבל על סמך בחינת כניסה עבור מועמדים בטווח המתנה1:3
מדעי המחשב700יע"ל 120 (יע"ל 110-119 קבלה על תנאי)מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל"1:3 מ
מדעי המחשב-מדעי הנתונים700 יע''ל 120, מתמטיקה בגרות 5 יח''ל 80 או 4 יח''ל 901:3 מ
מדעי הקוגניציה דו חוגי(שילובים כללים)700יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי),פסיכומטרי גולמי 715,מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי הקוגניציה משולב עם מערכות מידע, פסיכולוגיה, פילוסופיה, לשון עברית(שילובים מיוחדים)680יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי), מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי הקוגניציה משולב עם מדעי המחשב700יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי),פסיכומטרי גולמי 715,מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי הרפואה6401:3 מ
מחשבת ישראל5001:2
מוסיקה525ראיון/ בחינה1:2
משפטים680רמת אנגלית מתקדמים א', יע''ל 120 (יע''ל 115-119 קבלה על תנאי). אפיקי קבלה נוספים באתר הפקולטה.3:7
מקרא5001:2
מערכות מידע670יע''ל 120, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
מערכות מידע - מדעי הנתונים700 בגרות מתמטיקה: 90 ב-4 יח''ל או 80 ב5 יח''ל, יע''ל 1201:3 מ
מתמטיקה630מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 75 ב-4 יח''ל1:3 מ
סוציולוגיה540יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי)1:3
סוציולוגיה - לימודי ערב500יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי)1:3
סיעוד570ציון פסיכומטרי גולמי 540+ 8 יחידות ראליות בבגרות, בחינה/ראיון חוגי, יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי). מי שעומד בתנאים הרגילים (סכם ופסיכומטרי) אבל אין לו כרגע יע''ל (מתחת ל110) ולא יכול לשפר כעת בבחינה ארצית, יוכל ללמוד במכינה קורס עברית לקבל ציו פטור אוניברסיטאי, 85- ונשקול קבלתו בהתאם.בדיקת מועמדים אלה תהיה לקראת תחילת ספטמבר לאחר תוצאות בחינה של הקורס בעברית.בשלב, זה לא יתקיימו בחינות כניסה לחוג לסיעוד בקמפוס. יתכן ראיון עם מועמדים באופן מקוון-הודעות יישלחו למועמדים מתאימים ממזכירות החוג1:3
סיעוד תוכנית השלמה לאחים מוסמכים(אקדמיזציה) ציון פסיכומטרי גולמי 520תעודת אח מוסמך, יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי). יש לפנות לחוג לפני הרשמה
סיעוד הסבת אקדמאיםזכאות לתואר ראשון בציון 85, בחינה/ראיון חוגי, בעלי תואר מחו''ל או ממוסד ששפת ההוראה הראשית לא היתה עברית חייבים ביע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי) ורמת אנגלית פטור
סטטיסטיקה650מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-4 יח''ל או ב-5 יח''ל1:3 מ
סטטיסטיקה- מדעי הנתונים700בגרות מתמטיקה: 90 ב-4 יח''ל או 80 ב5 יח''ל, יע''ל 1201:3 מ
ספרות עברית השוואתית500יע''ל 120 או קורס אוריינות עברית של אוניברסיטת חיפה1:2
עבודה סוציאלית615יע''ל 120, רמת אנגלית בסיסי, גיל 42 פטור מפסיכומטרי+ראיון.1:3
עבודה סוציאלית - בני ברק520ראיון חוגי ,יע''ל 120 (יע''ל 115-119 קבלה על תנאי )1:3
פיזיותרפיה670יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', 4 יח''ל במתמטיקה, ראיון/בחינת כניסה חוגית1:3
פילוסופיה560ראיון עבור מסלול חד חוגי1:2
פסיכולוגיה6501:3
''פסיפס - פילוסופיה משולב עם פסיכולוגיה680ראיון חוגי1:3
ריפוי בעיסוק640יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', ראיון חוגי1:3
ריפוי בעיסוק - בני ברק640יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', ראיון חוגי1:3
שפה וספרות אנגלית600בחינה חוגית, רמת מתקדמים א'+ אנג.בבגרות 5 יח''ל או רמת מתקדמים ב'+ אנג. בבגרות 4 יח''ל1:2
שפה וספרות ערבית600בחינה חוגית1:2
שרותי אנוש5651:3
תאטרון500ראיון אישי1:2
''פסיכותיאטרלי''500מסלול המשלב לימודים רב תחומיים ותיאטרון: רמת אנגלית - מתקדמים א' + ראיון חוגי1:2
תכנית אשכול5001:2
תקשורת600יע''ל 120, רמת אנגלית בסיסי, בחינת כניסה לפי החלטת החוג. מועמדים בעלי בגרות בממוצע 90 אשר למדו 3 קורסים אקדמים וסיימו בממוצע 80 יכולים להתקבל ללא פסיכומטרי1:3

 * לעיון בתנאי קבלה למצטייני המכינה האוניברסיטאית לחץ כאן

           

תנאי קבלה לחוגים לבעלי תואר אקדמי לשנה"ל תשפ"א

שם החוגתנאי קבלהבחינה חוגיתראיון
אומנות-תולדותממוצע משוקלל 70 לפחות
אומנות-יצירהממוצע משוקלל 70 לפחותXX
אופקים (BA מצטיינים)עמידה בתנאי הקבלה הרגיליםX
ארכיאולוגיהממוצע משוקלל 76 לפחות
ביולוגיהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
ביולוגיה - קמפוס אורניםיש לפנות ישירות לחוגX
גיאוגרפיה ולימודי סביבהממוצע משוקלל 70 לפחות
הוראת המתמטיקה - קמפוס אורניםיש לפנות ישירות לחוגX
היסטוריה כלליתממוצע משוקלל 70 לפחות
היסטוריה של עם ישראלממוצע משוקלל 70 לפחות
הפרעות בתקשורתממוצע משוקלל 93 לפחותXX
חינוך מיוחדממוצע משוקלל 80 לפחותקורות חיים
יעוץ והתפתחות האדםממוצע משוקלל 85 לפחותקורות חיים
כלכלה (כל המסלולים)עמידה בתנאי הקבלה הרגילים
לימודי אסיהממוצע משוקלל 80 לפחות
לימודי המזרח התיכון והאסלאםממוצע משוקלל 76 לפחות
לימודי ישראלממוצע משוקלל 70 לפחות
לימודים רב תחומייםממוצע משוקלל 70 לפחות
למידה הוראה והדרכהממוצע משוקלל 80 לפחות במקצוע דיסציפלינרי
לשון עבריתממוצע משוקלל 76 לפחות
מוסיקהזכאות לתוארX
מדעי המדינהממוצע משוקלל 75 לפחות
מדעי המחשבעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מדעי הנתוניםעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מדעי הקוגניציהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מדעי הרפואהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מחשבת ישראלממוצע משוקלל 70 לפחות
מערכות מידעעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מקראממוצע משוקלל 70 לפחות
משפטיםעמידה בתנאי הקבלה הרגילים/ ועדת קבלה חוגית למסיימי תואר שני בהצטיינות/ סכם 610 + ועדת קבלה חוגית למסיימי תואר ראשון בהצטיינות
מתמטיקהעמידה בתנאי קבלה הרגילים
סוציולוגיה ואנתרופולוגיהעמידה בתנאי קבלה הרגילים
סטטיסטיקהעמידה בתנאי קבלה הרגיליםX
סיעוד - הסבת אקדמאים ממוצע משוקלל 85 לפחות+רצוי יחידות מדעיות מלימודי ב.א. או בבגרות, בעלי תואר מחו''ל או ממוסד ששפת ההוראה הראשית לא היתה עברית חייבים ביע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי) ורמת אנגלית פטורXX
ספרות עברית והשוואתיתממוצע משוקלל 70 לפחותX
עבודה סוציאליתממוצע משוקלל 80 לפחות
שפה וספרות אנגליתממוצע משוקלל 80 לפחותX
שפה וספרות ערביתממוצע משוקלל 80 לפחותX
פיזיותרפיהעמידה בתנאי קבלה הרגיליםX
פילוסופיהממוצע משוקלל 80 לפחות
פסיכולוגיהעמידה בתנאי קבלה הרגילים
ריפוי בעיסוקממוצע משוקלל 85 לפחותX
שירותי אנושממוצע משוקלל 80 לפחותראיון לפי הצורך
תיאטרוןזכאות לתוארX
תכנית אשכולממוצע משוקלל 70
תקשורתממוצע של 15% העליונים במחזור או ציון גמר 80בחינת כניסה בציון 75

רמות באנגלית

רמת הידע באנגלית נבדקת במסגרת הבחינות הפסיכומטריות או בחינת מיון באנגלית (אמי"ר, אמיר"ם, מבחן סיווג אנגלית באוניברסיטת חיפה או בחינות SAT, TOFEL, IELTS). הציון המינימאלי לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"א הוא  50 בפסיכומטרי/ אמי"ר/אמיר"ם. מועמדים שפטורים מבחינה פסיכומטרית חייבים בבחינת אמי"ר/אמיר"ם כאחד מתנאי הקבלה ללימודים ולשם סיווג לרמות. על כל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית לצורך קבלת התואר הראשון (ראה טבלה להלן).

ציון בחלק האנגלי של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת "אמי"ר/אמיר"ם"

תרגום הציון לרמה באוניברסיטת חיפה

134 ומעלה

 

8 (פטור מלימוד אנגלית)

133-120

7 (מתקדמים ב')

119-100

6 (מתקדמים א')

99-85

55 (בסיסי)

84-70

42 (טרום בסיסי ב')*

69-50

41 (טרום בסיסי א')*

הערה : סטודנט שהתקבל ללימודים כאשר רמתו באנגלית היא טרום בסיסי א' או ב', קבלתו תהיה על תנאי ויהיה עליו להגיע לרמת בסיסי עד תום שנה א' ללימודיו. כמו-כן, ראה תנאי קבלה חוגיים עבור החוגים שפה וספרות אנגלית, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, משפטים,  עבודה סוציאלית, היסטוריה כללית  ותכנית פסיכודאלי, הדורשים רמת אנגלית שונה.

ההרשמה למבחן אמיר"ם מתבצעת באמצעות היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה טל 04-8240433.

רמה בעברית

מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית חייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל, יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה). פטורים מחובה זו מועמדים אשר נבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה העברית ובעלי דיפלומה של הנדסאי שעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיהם בבית הספר להנדסאים היו בעברית.

הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"א  בבחינת ידע בעברית הנו כדלקמן:

* ציון 120 לפחות  

  • מועמדים שציון היע"ל שלהם נע בין 90-119 והפסיכומטרי שלהם 500 לפחות, יתקבלו על תנאי ויוטל עליהם לעמוד בבחינת היע"ל ברמה הנדרשת עד תום שנה א' ללימודיהם. תלמידים אלו יוכלו לחילופין ללמוד בקורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאת. אלה שיעמדו בדרישות הקורס וציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה יקבלו פטור ממבחן יע"ל.
  • כל מועמד שיש לו ציון יע"ל מעל 90 ומעל 500 פסיכומטרי והוא / היא במעמד של נרשם לפחות לאוניברסיטה יוכל להירשם לקורס אוריינות עברית במכינה מייד לאחר ההרשמה ועל ידי כך להשיג את הפטור עוד קודם לתחילת הלימודים.

נא לשים לב לחוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר.

תוקף מבחן יע"ל ויעלנט לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה – עד 10 שנים.

לעיון במועדי מבחן יעלנט* (מבחן יע"ל ממוחשב) לחץ כאן

*קיום המבחן מותנה במספר הנרשמים.

*לתשומת לבכם – מספר המקומות מוגבל.

*ההרשמה מתבצעת באמצעות המחלקה להרשמה. יש להגיע למשרדי המחלקה בשעות הקבלהלקבלת שובר תשלום. הבחינה מיועדת למועמדי ותלמידי אוניברסיטת חיפה בלבד.

*יש להמתין 35 יום לפחות, בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט או להיפך)  נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ־35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר.  מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

מועמדים הרשאים לקבל פטור מהבחינה הפסיכומטרית:

  • 1. בעלי הישגים גבוהים בתעודת הבגרות או בתעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה, (ממוצע משוקלל 10.0 לפחות) המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

תנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל/יעלנט) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא  הייתה עברית.

  • 2. בעלי תעודת הוראה תלת שנתית ותעודת בגרות מלאה המבקשים להתקבל לתכנית מיוחדת למורים בכירים מוסמכים (אקדמיזציה) לשנה מתקדמת בחוגים: לימודים רב-תחומיים והיסטוריה של עם ישראל בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל/יעלנט)למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

  • 3.מועמדים בני 30 ומעלה:
  • 3.1. מועמדים בני 30 ומעלה, בעלי תעודת בגרות או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, בציון ממוצע 7.5 ומעלה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") ולחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

בחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים).

בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).

בחינת ידע בעברית (יע"ל/יעלנט) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית.

  • 3.2. מועמדים בני 30 ומעלה, שאינם בעלי תעודת בגרות, יתקבלו לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

סיום בהצלחה של תכנית ההכנה ללימודים אקדמיים או לימודי מכינת ערב במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בלבד.

סיום בהצלחה של שני קורסי מבוא בפקולטה למדעי הרוח.

עמידה בדרישות האנגלית כשפה זרה.

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל/יעלנט)למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

  • 4. מועמדים בני 42 ומעלה בעלי תעודת בגרות מלאה או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תוכנית "אופקים"),  לעבודה סוציאלית, לחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים)

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל/יעלנט) למועמדים אשר שפת ההוראה בביה"ס לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

למועמדים בעלי תעודת בגרות אשר השיגו ציון 600 ומעלה (לא משוקלל) בבחינה הפסיכומטרית ומבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), ולחוגים:  גיאוגרפיה ולימודי סביבה וסטטיסטיקה לא יוכנסו ציוני הבגרות לשקלול. כן  יהיה עליהם לעמוד בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

קבלה לשנה מתקדמת – ראה אתרי החוגים.

למידע על אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – ראה אתרי החוגים או לחץ כאן.

למידע אודות מסלול קבלה לאוניברסיטה דרך תכנית פוירשטיין לחץ כאן.